0164-683425 [email protected]

Geluidswering

geluidsweringduurzaam
Heel wat mensen hebben regelmatig last van geluidshinder. Vliegtuigen, het verkeer, verbouwingen, te luide muziek, zelfs spelende kinderen worden steeds vaker als storend ervaren. Gevolg: irritatie en stress. zendow biedt de mogelijkheid alle vervelende geluiden buiten te houden en een oase van rust te creëren.

Klinkende resultaten
De kwaliteit van de geluidsisolatie in woningen is de laatste decennia sterk toegenomen. Maar in het buiten houden van alle overtollige decibels, spelen ook de kozijnen een vrij belangrijke rol. Door de sterk isolerende eigenschappen van kunststof en het 5-kamersysteem, dat standaard versterkt is met gegalvaniseerd staal, levert zendow uitstekende akoestisch isolerende prestaties. De kozijn-, raam- en deurelementen kunnen voorzien worden van de meest uiteenlopende types beglazing.

Geslaagde geluidstest
De kwalitatieve prestaties op het vlak van akoestiek werden bevestigd door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België). Hierbij werd aangetoond dat zendow ook op het vlak van akoestiek schitterende resultaten oplevert. Zodoende voldoet het kozijnsysteem ook aan de eisen die nu reeds rond bepaalde luchthavenzones van kracht zijn.

akoestiekNieuwe geluidsnorm
zendow beantwoordt aan de geluidsnorm NEN 5077. Deze is ontstaan uit de noodzaak om de akoestische vereisten beter aan te passen aan de huidige geluidsbelasting en wensen met betrekking tot de akoestische kwaliteit in de woonomgeving. Ze is van toepassing op alle woongebouwen (woningen en appartementen) en bepaalt de regels waaraan moet worden voldaan op het vlak van lucht- en contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm in specifieke ruimtes.

Facebook